ตำราเรียนและสื่อการสอน 教科書・教材

ข้อควรปฏิบัติ

***เตือน!!!! สื่อการสอนที่ OKLS จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูใช้ในOKLS เท่านั้น เอกสารหรือสื่อการสอนมีลิขสิทธิ์จากต้นฉบับ ขอความกรุณาคุณครูอย่านำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ OKLS***

Subject & Text book name

การเรียน Hiragana & Katakana มีหนังสือที่ใช้ ดังนี้

  • KANA study
  • แบบเรียนตัวอักษรฮิระงะนะ (Hiragana Text book)
  • แบบเรียนตัวอักษรคะตะคะนะ (Katakana Text book)
   
  • Practice Hiragana (Dakuon/Hansakuon)
  • Practice Hiragana (Youon)

การเรียนเนื้อหาไวยากรณ์ รวมทุกทักษะ มีหนังสือที่ใช้ ดังนี้

 
Minna no KANJI      
JLPT N5 N4 N3 N2        
Marugoto A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ        
Marugoto A1 กิจกรรม        
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น      
เกมส์      
เพลง      
คำศัพท์      

Print