กฎระเบียบครูและคู่มือครู

 

หัวข้อ หน้าตามจริงใช้ค้นหา
ระเบียบปฏิบัติของคุณครูสอนโรงเรียนในระบบ 3
ระเบียบปฏิบัติของคุณครูสอนโรงเรียนในระบบกับฝ่ายต่างๆ ใน OKLS 6
เอกสารสรุปงานปลายเทอมที่ต้องนำส่งฝ่ายวิชาการ OKLS    8
สวัสดิการสำหรับคุณครูสอนโรงเรียนในระบบ  12
เทคนิคการสอน 16
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 17
ประมวลภาพกิจกรรม OKLS 21
แบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับถ่ายเอกสาร)    29
กลุ่มโรงเรียนที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ (ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564)  37
ติดต่อ วิชาการ OKLS 38

                                 

 


Print