สัมนาและการประชุมครู

สัมมนาครู ปีการศึกษา 2564

คลิปวีดีโอ

ภาพถ่าย

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (1) ลงทะเบียน
https://youtu.be/7Npq6jk5io4

 - สื่อการสอนขยับโดนใจ (2) แนะนำเครื่องมือ
https://youtu.be/UVJjdiuTby4

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (3) scene 1
https://youtu.be/oL5jV-SQcp4

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (4) scene 2
https://youtu.be/1Q2P50ujWlY

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (5) scene 2 (ใส่เสียง)
https://youtu.be/FjGNuvNp6nM

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (6) scene 3
https://youtu.be/mBAVbnhQreE

- สื่อการสอนขยับโดนใจ (7) scene 4
https://youtu.be/OojNHig8sQw

 ติดตามใน Facebook

  

ผลงานครูภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือก ครูอ๋อ

 

 ผลงานครูภาษาจีนที่ได้รับการคัดเลือก ครูดรีม

 

 

 


Print